Praktisk informasjon om barnehagen

 

 • Barnehagens åpningstid er fra 07.00 -16.30 
 • Vi har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret
 • Barnehagen er sommerstengt 3 uker i juli, uke 29,30 og 31. Vi har også stengt hele påskeuken, samt romjulen
 • Vi har to dugnader i året på ca 3 timer
 • Alle klær må merkes med navn. Vi har ikke erstatningsansvar for tøy som blir borte
 • Vi bruker foreldreappen Kidplan som informasjonskanal 
 • Barnehagen har søskenmoderasjon og følger gjeldende satser til Moss Kommune. Pris for barnehageplass er 3000 kr i tillegg til matpenger 380kr
 • På grunn av barnehagens utforming har vi ikke lov til å ta inn barn før måneden de fyller 2 år 
 • Barnehageåret er fra 15.08 til og med 14.08 Oppsigelsesfristen er 2 mnd gjeldende fra den første hver måned. Oppsigelsesfristen kan fravikes hvis barnehagen får besatt plassen før oppsigelsesfristen går ut
 • Barn som har fått plass hos oss er sikret barnehageplass frem til skolestart, såfremt ikke betaling for oppholdet er misligholdt. Eier har da rett til å si opp plassen med øyeblikkelig virkning
 • Barnehagen har 11 betalingsmåneder, med betalingsfri i juli