Hverdagen vår

Selv om vi er liten barnehage ønsker vi gjennom uken å kunne dele barnegruppen. Dette for å kunne tilrettelegge det pedagogiske opplegget utifra alder og modenhet. Vi har delt de i fire grupper og navnet på gruppene er ekorn, harer, rever og bjørner hvor bjørnene er skolestarterne.