Foreldresamarbeid

Vi legger stor vekt på et godt foreldresamarbeid , slik at det enkelte barnet og hele barnegruppa kan oppleve trygghet, tilknytning, utvikling og glede. Vi er opptatt av den gode og viktige dialogen med dere foreldre, både i garderoben og i foreldresamtalene som tilbys to ganger i året

Da vi er en ganske liten barnehage, fungerer hverdagen i barnehagen som et fint utgangspunkt for nettverksbygging for foreldrene. Det er lett å bli kjent med hverandre, og via både barnehagens arrangementer og foreldrenes initiativ, kan man knytte nye kontakter, også på tvers av aldergrupper.

Foreldrens engasjement er svært vitkig for Bråtenstua og ved å være en del av barnehagen, blir man også en del av eierskapet. Det innabærer gjerne å være en del av de ulike vervene som omhanlder; Styreleder, styremedlemmer samt vara, foreldrerepresentanter til SU og representanter til aktivitetsutvalget.  

Vi har også to dugnader i året hvor vi oplever et stort engasjement fra foreldrene og her finnes det masse ulik kompetanse som barnehagen drar nytte av!